Snabbt beslut direkt från ditt eget kontor

På Handelsbanken fattas alla bolånebeslut nära kunden, på det lokala kontoret. Det här betyder bättre och snabbare beslut samt god kännedom om bostadsmarknaden i området. Kontoret är centrum för bankverksamheten. Du träffar en beslutsfattare, inte en budbärare.


Du får en egen kontaktperson och ett direktnummer

Förutsättningen för en långvarig kundrelation är att du känner oss och vi känner dig. Din egen kontaktperson lyssnar noga på vilka tjänster du behöver. Du kan vara säker på att få ändamålsenliga lösningar som håller över tid. Vi vill ta väl hand om dina pengar och därför är aggressiv risktagning ingenting för oss. Vår affärsverksamhet bygger på långsiktighet. Samma princip tillämpar vi också på dina banktjänster, vare sig det handlar om att placera en ärvd förmögenhet eller om ditt bolån.

Drömmer du om en bostad utomlands eller om en investeringsbostad?

Handelsbanken är Nordens mest internationella bank med verksamhet i fler än 20 länder. Som vår kund får du tillgång till hela Handelsbankenkoncernens expertis och ett omfattande internationellt nätverk, som du har nytta av när du planerar att köpa en andra bostad i utlandet. Om du tänker köpa en investeringsbostad, kom och diskutera med våra experter om olika finansieringsmöjligheter.

Läs mer om investeringsbostad

God service är fundamentet för vår verksamhet, en trend som inte förändras

God kundservice är viktigt för oss. Redan i flera år har Handelsbanken legat i topp i en omfattande internationell kundundersökning (EPSI Rating) i Finland och övriga Norden. Först när du är nöjd kan vi kalla oss en bra bank.

Kan Handelsbanken vara rätt bank för dig?

Information om bolån (PDF)


Samtliga lån i Handelsbanken för vilka det har ställts säkerhet som bolånebanken godkänt, till exempel en bostadsaktie eller en inteckningspant, beviljas av Handelsbanken Asuntoluottopankki. Handelsbanken Asuntoluottopankki är en filial till det svenska bolaget Stadshypotek AB. Stadshypotek AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Detta påverkar inte din kundrelation, du är kund hos ditt eget Handelsbankenkontor även i bolåneärenden och har en egen kontaktperson där.

Mer information om Handelsbanken Asuntoluottopankki

Stadshypotek AB (på svenska)

Stadshypotek AB (på engelska)


Ränta

Ska du välja fast eller rörlig ränta på lånet? Din kontaktperson hjälper dig välja en lämplig räntebindning för ditt lån.

Asuntolainan korko

Säkerheter

Bostadens belåningsvärde är i allmänhet cirka 70 % av bostadens värde. Vid låneförhandlingarna går vi noggrant igenom belåningsobjekten och deras belåningsvärden.

Asuntolainan korko

Lånetid

På Handelsbanken anpassar vi alltid lånetiden så att du får tillräckligt med pengar över för att leva – och spara.

Asuntolainan korko

Låneskydd

Med hjälp av låneskyddet ger du dina närstående möjlighet att fokusera på sådant som är viktigare än pengar. De kan fortsätta sitt liv utan att behöva bekymra sig för ditt lån, om du inte längre skulle finnas där och betala det.

Asuntolainan korko

Be om låneerbjudande

Beräkna ditt lånebehov

Back To Top