Rätnan på ditt bolån består av en referensränta (t.ex. euribor) och bankens marginal. Marginalen är den ränta banken uppbär och den fastställs skilt för varje lån.


Olika räntealternativ

Handelsbanken Prime

  • Handelsbankens egen referensränta, som avspeglar svängningarna i marknadsräntorna och den allmänna utvecklingen i ekonomin. Räntan på lånet ändras samma dag som en ny primeränta träder i kraft.
  • Till referensräntan läggs en lånespecifik marginal.

Euriborräntan

  • Euriborräntan är penningmarknadernas gemensamma referensränta inom euroområdet och den fastställs enligt gällande internationell praxis.
  • Räntan på lånet förblir densamma hela ränteperioden. Till exempel förändras inte låneräntan på 12 månader om räntan är knuten till 12 månaders euriborränta. Först därefter justeras låneräntan på basis av den nya räntenoteringen för euribor 12 månader.
  • Till referensräntan läggs en lånespecifik marginal.

Fast ränta

  • Du kan avtala om en fast ränta för tre, fem eller 10 år i taget. Då påverkas dina lånekostnader inte av ändringarna i marknadsräntorna under den avtalade ränteperioden.
  • När fastränteperioden tar slut, knyts lånet till en avtalad referensränta med pålägg för marginal, men man kan också komma överens om en ny fastränteperiod.

Men om räntorna stiger?

Bolåneräntorna har varit ovanligt låga redan en längre tid. Det är i alla fall bra att komma ihåg att 12 månaders euriborräntan låg på 4,522 % 1.8.2007, medan den de senaste åren har legat kring noll. När du tar ett lån, är det bra att också räkna med att räntorna kan stiga. Kan du varje månad spara samma belopp, som det skulle kosta dig om räntan hade varit högre? Då vet du att du också klarar av en högre ränta.

Be om låneerbjudande

Beräkna ditt lånebehov

Back To Top