Trygga amorteringen av ditt lån

Det sker oväntade händelser i allas liv, men du kan vara förberedd. Du kan säkra amorteringen av ditt lån, om du skulle avlida och familjens inkomster oväntat minskar.


Låneskyddet ger dina närmaste möjligheten att koncentrera sig på viktigare saker än pengar. De kan fortsätta sitt liv utan att bekymra sig för lånet, fastän du inte själv är där för att sköta amorteringarna.

Du kan teckna låneskydd inte bara för dina bolån, utan också för investeringslån, konsumtionslån och som skydd för borgensmännen i dina lån.

Fördelarna med Låneskydd

  • Låneskyddet ger dina närmaste ekonomisk trygghet, i synnerhet om du ensam eller tillsammans med din partner svarar för familjens bolån.
  • Du kan ansöka om Låneskydd för ditt nya lån eller för existerande lån.
  • Låneskyddets belopp är en avtalad procentandel av det resterande lånebeloppet. Din försäkringspremie baserar sig på det lånebelopp, som täcks av låneskyddet.
  • Låneskyddet gäller dödsfall; olika skyddsslag, ersättningsklasser eller tilläggsskydd har vi inte.
  • Månadspremien debiterar vi som e-faktura i samband med låneamorteringen eller vid tidpunkt som du själv valt.
  • Du väljer tillsammans med din kontaktperson på kontoret ett låneskydd som passar dig. Om det sker förändringar i dina lån, sköter kontaktpersonen om att ditt Låneskydd anpassas till dem.

Låneskyddet ersätter

Låneskyddet är en livförsäkring som ersätter återbetalningen av ett lån. Om låntagaren avlider, ersätts den avtalade andelen av det resterande lånebeloppet. Du kan välja det mest heltäckande Låneskyddet eller bara försäkra en del av ditt lån. Om du har flera lån, så kan du försäkra dem på olika sätt. Maximalt försäkringsbelopp är 200 000 euro per försäkrad.

Du kan få låneskydd om

  • du har lån i Handelsbanken värda minst 20 000 euro
  • du är 18-54 år
  • du har finsk personbeteckning
  • ditt hälsotillstånd är sådant, att försäkringen kan beviljas

Ta kontakt, så berättar vi mera!  

Försäkringen beviljas av livförsäkringsbolaget Handelsbanken Liv, som är ett 100-procentigt ägt dotterbolag i Handelsbankenkoncernen. Handelsbanken fungerar som ombud för livförsäkringsbolaget med rätt att förmedla låneskyddsförsäkringar.

Be om låneerbjudande

Beräkna ditt lånebehov

Back To Top