Hur lång lånetiden är på ditt bolån avgörs bl.a. av hur stort lånebeloppet är och vilket ändamålet är. Återbetalningen av lånet och lånetiden bestämmer hur stora amorteringarna blir och hur de påverkas av ändringar i lånet.

Räkna ut, hur stort lån du klarar av


Amorteringen av lånet anpassas till din återbetalningsförmåga

Lånetiden avgör hur stor den månatliga amorteringen blir – ju längre lånetid, desto mindre månatlig amortering. I Handelsbanken avtalar vi alltid om en amortering som ger dig rum för annat i livet – både att leva och att spara. 

Bolånet kan anpassas till din livssituation

Lånetiden kan vid behov ändras, om din livssituation ändras. Du kan också avtala om amorteringsfrihet för en tid, bl.a. om du är hemma med barnen.

Om du vill, så kan du också betala extra amorteringar på ditt lån. Du kommer överens om alla ändringar med din kontaktperson på kontoret.

Amorteringssättet påverkar lånetiden

Fasta rater innebär att betalningarna alltid är lika stora. Om ränteprocenten ändras, endera förlängs eller förkortas lånetiden eller så ändras den sista amorteringen (s.k. utjämningsamortering). Då blir den sista amorteringen endera större eller mindre än de normala amorteringarna, men lånetiden ändras inte.

Annuiteten betyder att om räntan stiger, så blir den månatliga betalningen större och om den sjunker så blir den månatliga betalningen mindre. Lånetiden ändras inte.

Jämn amortering är det betalsätt, då amorteringen inte ändrar. Räntebetalningen blir mindre, ju mindre det resterande lånekapitalet är. Räntebetalningen på verkas också, om ränteprocenten ändras.

Räkna ut, hur den månatliga betalningen ändras med olika lånetider

Be om låneerbjudande

Beräkna ditt lånebehov

Back To Top