Detta är en prislista för de vanligaste avgifterna för lån och kredit. En fullständig prislista finns i våra kontor. Vår prissättning baserar sig på kundspecifika priser. Prislistan är i kraft tillsvidare.


Krediter

Kostnader för uppläggning av krediten, minst 35,00 € / lån
När första raten av ett nytt lån lyfts debiteras expeditionsavgift räknat på kreditbeloppet 1,50 %
minst 300,00 €
Om lånet lyfts i rater, debiteras för följande rater/rat 100,00 €
 

Aviseringsavgifter

Automatisk debitering av lånerat med avisering 5,00 €
Automatisk debitering av lånerat utan avisering
- gäller krediter som beviljats 1.12.2010 eller senare
2,00 €
Avisering av förfall, ränte- och amorteringsrat för lån i euro 10,00 €
 

Övriga kreditavgifter och provisioner

Intyg för skattedeklaration på lånebelopp och betalda räntor, 1 st./år 0,00 €
Extra intyg över lånebelopp och betalda räntor 10,00 €
Övriga intyg 150,00 € / h
minst 75,00 €
Ändring i amorteringsförbindelse
Som ersättning vid en ändring i amorteringsförbindelsen debiteras dessutom de kostnader som förorsakats banken för omläggning av refinansieringen.
200,00 €
För referensränteändring vid ränteperiodens slut debiteras 200,00 €
För referensränteändring under ränteperioden debiteras samt räknat på resterande lånebelopp
Dessutom har banken rätt att debitera de kostnader som förorsakats av omläggningen av refinansieringen. Avtala med banken om ändringar i referensräntan.
200,00 €
0,20 %
Övriga ändringar i lånevillkor eller villkoren för amorteringsförbindelse 200,00 €
Efterpantsättning 150,00 €

Be om låneerbjudande

Beräkna ditt lånebehov

Back To Top