Lånekalkylatorn ger exempel på lånealternativ och fungerar alltså som hjälpmedel när du planerar din ekonomi. Den presenterade kalkylen är riktgivande. Lånevillkoren avtalas alltid individuellt. Ta kontakt med vårt kontor för att få en noggrannare kalkyl och den effektiva årsräntan. Med hjälp av låneskyddet kan du öka familjens ekonomiska skydd i oväntade situationer.

Lånekalkylatorn visar betalningsraten för ditt lån vid den tidpunkt då lånet tas och utgår från att räntan förblir densamma under hela lånetiden. Vanligen ändras lånets referensränta dock under lånetiden och då kan du avtala med banken om du vill att betalningsratens storlek eller lånetidens längd ändras till följd av ränteändringen.

 

euro
år
euro
procent

Be om låneerbjudande

Lämna begäran om kontakt

Back To Top