För att säkerställa återbetalningen av ditt lån behöver banken säkerhet.
Belåningsvärdet bestäms individuellt i varje enskilt fall.
I allmänhet fungerar den bostad du köper som säkerhet för lånet. Men det kan behövas tilläggssäkerhet. Hur mycket tilläggssäkerhet som behövs, beror på den bostad du tänker köpa och på hur mycket pengar du själv sparat.


Säkerheten för ett lån kan vara en bostad, till exempel aktier som berättigar till innehav av en bostad eller inteckningar i ett enfamiljshus.

Tilläggssäkerheten kan vara en statsborgen, Garantias lånegaranti eller någon fastighet eller bostad. Behovet av säkerheter gås igenom när vi diskuterar ditt lån.

Be om låneerbjudande

Beräkna ditt lånebehov

Back To Top